Close
Wymagane dokumenty do zlecenia ceremonii pogrzebowej

Zlecenie na zorganizowanie przez Dom Pogrzebowy Tanatos ceremonii pogrzebowej możecie Państwo złożyć osobiście w dwóch punktach obsługi klienta:

– Poznań ul. Garbary 63 (61)8-927-640 
pon.-pt. 7:00-17:00, 
sobota 8:00-13:00

– Swarzędz ul. Piaski 25B (61)8-112-272 

pon.-pt. 7:00-17:00, 
sobota 9:00-14:00

Składając zlecenie należy dostarczyć:

 Akt zgonu (dokument wystawia Urząd Stanu Cywilnego) na podstawie otrzymanej od lekarza karty zgonu.

• Dowód osobisty osoby składającej zlecenie.

• Dowód osobisty zmarłego (w sytuacji, kiedy nie posiadacie Państwo aktu zgonu).

• Legitymacja emeryta/ rencisty (jeśli osoba zmarła miała świadczenie z tego tytułu).

• Zaświadczenie z miejsca pracy (jeśli osoba zmarła pracowała).

• Legitymacja emeryta/ rencisty osoby zlecającej pogrzeb (jeśli osoba zmarła nie miała świadczenia/ każdorazowo – do wglądu pracownika naszej firmy).

Zaświadczenie z miejsca pracy osoby zlecającej (jeśli osoba zmarła nie miała świadczenia).

 

W sytuacji kiedy nie posiadacie Państwo jeszcze aktu zgonu, pracownicy Domu Pogrzebowego Tanatos zaoferują pomoc w jego załatwieniu na podstawie karty zgonu. Składamy w Państwa imieniu wymagane dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie informujemy o terminie ich odbioru lub dostarczamy do miejsca zamieszkania.


Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, kiedy zgon nastąpił na skutek nieszczęśliwego wypadku

1. Należy uzyskać zgodę na wydanie ciałabliskiej osoby z Prokuratury.

2. Należy przybyć do biura obsługi klienta,,Tanatos” w Poznaniu lub Swarzędzu w godzinach urzędowania w celu wyborutrumny lub urny i dokonania wszelkich dalszych formalności pogrzebowych, w tym załatwieniu aktu zgonu.

Poznań ul. Garbary 63 (61)8-927-640 
pon.-pt. 7:00-17:00, 
sobota 8:00-13:00

Swarzędz ul. Piaski 25B (61)8-112-272 

pon.-pt. 7:00-17:00, 
sobota 9:00-14:00


Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, kiedy zgon nastąpił w domu

W takiej sytuacji należy:

1. Wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu.

2. Po otrzymaniu karty zgonu od lekarza należy zadzwonić do Domu Pogrzebowego Tanatos, aby zgłosić odbiór zmarłego – telefon całodobowy 730 000 999.

3. Przybyć do biura obsługi klienta naszej firmy w Poznaniu lub Swarzędzu w godzinach urzędowania w celu wyboru trumny lub urny i dokonania wszelkich dalszych formalności pogrzebowych, w tym z

Poznań ul. Garbary 63 (61)8-927-640 
pon.-pt. 7:00-17:00, 
sobota 8:00-13:00

Swarzędz ul. Piaski 25B (61)8-112-272 

pon.-pt. 7:00-17:00, 
sobota 9:00-14:00


Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, która była podopiecznym MOPR

W takiej sytuacji należy:

1. Wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu.

2. Zadzwonić do Domu Pogrzebowego ,,Tanatos”,aby zgłosić odbiór zmarłego – telefon całodobowy 730 000 999.

3. Przybyć do biura obsługi klienta ,,Tanatos”w Poznaniu przy w godzinach urzędowania w celu ustalenia formalności i podpisania stosownych dokumentów. 

Poznań ul. Garbary 63 (61)8-927-640 
pon.-pt. 7:00-17:00, 
sobota 8:00-13:00

Swarzędz ul. Piaski 25B (61)8-112-272 

pon.-pt. 7:00-17:00, 
sobota 9:00-14:00

4. Skontaktować się lub przybyć osobiście do odpowiedniej jednostki MOPR w Poznaniu.

Odpowiednie numery telefonów znajdują się na stronie www.mopr.poznan.pl


Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, kiedy zgon nastąpił w szpitalu

W sytuacji, gdy osoba bliska umiera w szpitalu, należy:

1. Odebrać ze szpitala kartę zgonu.

2. Przybyć do biura obsługi klienta ,,Tanatos”w Poznaniu lub Swarzędzu w godzinach urzędowania w celu wyboru trumny lub urny i dokonania wszelkich dalszych formalności pogrzebowych, w tym załatwienia aktu zgonu.

Poznań ul. Garbary 63 (61)8-927-640 
pon.-pt. 7:00-17:00, 
sobota 8:00-13:00

Swarzędz ul. Piaski 25B (61)8-112-272 

pon.-pt. 7:00-17:00, 
sobota 9:00-14:00